Ieder mens telt mee

Bevorderen van de gezondheid van kwetsbare mensen

Sharing instead of giving

The Health Yetu foundation originated from the wish to give and to pass on. The expression Health Yetu is partly Swahili for “Our Health”. A Swahili name was chosen because the origin of the foundation has it’s roots in Kenya. Health Yetu aims to realize an enterprising way to increase accessibility to health care for vulnerable people and communities. Besides financial funds, and necessary medical equipment, the members of the foundation invest their time to be involved in processes of the projects, targeting for improved results and success. Health Yetu’s key objective is to share time, money, knowledge and means for now and in the future.

outreach 1

Doelstelling van de stichting

Stichting Health Yetu Foundation heeft als doel om de lichamelijke en geestelijke gezondheid van kwetsbare mensen in binnen – en buitenland te bevorderen. De stichting ondersteunt goede doelen en maatschappelijke organisaties met geld, tijd en middelen en ontplooit zelf projecten. Met haar steun wenst de stichting ondernemende en effectieve organisaties (verder) op te bouwen en mogelijk op te schalen. Het bestuur is actief betrokken en hecht waarde aan meewerken en kennisuitwisseling.

Unknown-4.jpeg

Beleidsplan

Stichting Health Yetu Foundation ondersteunt organisaties en zelf activiteiten en zet daarvoor geld, tijd en middelen in. Het bestuur is actief betrokken bij de activiteiten die ondersteund worden en legt, naast financiële steun, de nadruk op participeren. Het bestuur wenst zelf een actieve bijdrage te leveren in de projecten en/of organisaties die ondersteund worden. Derden worden geactiveerd om mee te doen via schenkingen en inzet expertise. De financiële middelen komen voort uit privévermogen, ook zullen fondsen geworven worden en zal het bestuur een beroep doen op de vrijwillige inzet van hun netwerk. De bestuursleden zien samenwerking met ondernemende, professionele goede doelen en andere maatschappelijke partijen als een belangrijk onderdeel ter realisatie van de doelstelling.

Download beleidsplan
outreach 2

Beloningssysteem

De inkomsten worden gegenereerd uit donaties en fondsenwerving. Er worden diverse vormen van fondsenwerving ingezet om inkomsten te genereren. Het bestuur heeft de wens om derden actief te betrekken als financier / donateur.

De stichting heeft geen winstoogmerk en houdt dus niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de activiteiten ten behoeve van het doel. De leden van het bestuur hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Aan de leden van het bestuur kan geen loon worden toegekend.

Het team

Wie zijn wij?

adrienne.jpg

Adrienne

Adrienne is geboren in Parijs op 27 oktober 1970 en werkt als specialist ouderengeneeskunde.

Al op jonge leeftijd wist ze 2 dingen zeker. Ze wilde moeder en dokter in Afrika worden. Afrika heeft even moeten wachten, maar sinds 2018 is ze daar werkzaam als vrijwilliger en betrokken bij meerdere projecten rondom medische zorg voor kwetsbare mensen in Oostelijk Afrika.

doeke

Doeke

Doeke is geboren op 12 juni 1968 in (Wonji) Ethiopië. Het grootste deel van zijn jeugd heeft hij in Kenya gewoond. Begin jaren 90 is hij begonnen als zelfstandig ondernemer. Inmiddels is hij 25 jaar eigenaar van Hekstra Vastgoed; ontwikkeling en beheer van vastgoed.

Hij heeft grote affiniteit met Oost Afrika en is al lange tijd betrokken bij de problematiek van ‘ the human wildlife conflict’. Met zijn vele contacten in Kenia weet hij professionele partijen te verbinden aan de projecten.

bastienne.jpg

Bastienne

Bastienne de Jonghe is geboren in Amsterdam op 24 juli 1998 en de dochter van Adrienne. Ze studeert geneeskunde in Amsterdam en is door haar moeder enthousiast en betrokken geraakt bij haar werkzaamheden in Afrika.

sfeer.jpg

Partners

Met wie werken wij samen?

  • M.P Shah Logo small.png
  • abn amro logo.png
  • CROWN HEALTHCARE LOGO.png
  • RAE-Logo.png
  • Big Life Logo klein.png
  • Logo-Lions.png
  • SafariDoctors_small.png

Om jouw bezoek aan onze website nog gebruiksvriendelijker te maken, gebruiken wij essentiële cookies. Door op ‘Accepteren’ te klikken of door de melding te sluiten, ga je akkoord met het gebruik van deze essentiële cookies.