Ieder mens telt mee

bevorderen van de gezondheid van kwetsbare mensen

Projecten

Hier werken wij aan mee

Project 1

Community health film
This project is a joint collaboration with Big Life Foundation. The Masai communities from Amboseli still see large extended families as a symbol of social and economic prosperity. There are numerous hurdles to take before awareness of family planning falls in. Education is key to change family traditions. In addition to support the education on family planning Health Yetu committed to funding the making of a short film to be showed to the Masai Communities by local health care workers. This film will be produced by local members from the community in Masai language.

Project 2

Installation of an incinerator
Up in the Northern Range Land Trust, (NRT) on the Northern shores of Lake Baringo this project is a joint venture with RAE Clinic. (Rehabilitation of Arid Environments Clinic). This clinic tries to cater for accessible and good quality health care for the poor living in this arid part of the country. The clinic specializes in snake bites an burn wounds. RAE developed a successful method to treat these injuries. In order to improve hygiene and the quality of treatments, RAE requires an incinerator for the waste management of used bandages and other medical litter.

Project 3

The Waka Waka lamps
Here Health Yetu members deploy themselves to hand out simple solar battery torches. After sunset these torches work for many hours so children can use them for homework and reading. Safety improves as well. No kerosene lamps or candles. Environmentally friendly, no more batteries.

Project 4

Ol Kokwe Island
Somewhere in the middle of Lake Baringo is a dry vulcanic island. The Island caters for a simple tourist camp but has no further facilities for the original inhabitants. From the shores of the lake, from the the camp site, a hiking track leads you through the village up to the highest hill exposing a magnificent view on the lake. On your walk you might spot hippo’s and crocodiles. Also the natural beauty of this Island must not be missed when visiting. Health Yetu committed to the funding of the view point. Construction of a rondavel with makuti roof giving you a 360 degree view over the island and lake. Having the view point as an end goal for the hiking trail, gives the local Islanders an opportunity to guide visitors to the summit. Organizing these trails enhances the relationship between the original Island inhabitants and visitors to the Island. Another aim is to improve local economy by tourism.

Sharing instead of giving

The Health Yetu foundation originated from the wish to give and to pass on. The expression Health Yetu is partly Swahili for “Our Health”. A Swahili name was chosen because the origin of the foundation has it’s roots in Kenya. Health Yetu aims to realize an enterprising way to increase accessibility to health care for vulnerable people and communities. Besides financial funds, and necessary medical equipment, the members of the foundation invest their time to be involved in processes of the projects, targeting for improved results and success. Health Yetu’s key objective is to share time, money, knowledge and means for now and in the future.

Doelstelling

Doelstelling van de stichting

Stichting Health Yetu Foundation heeft als doel om de lichamelijke en geestelijke gezondheid van kwetsbare mensen in binnen – en buitenland te bevorderen. De stichting ondersteunt goede doelen en maatschappelijke organisaties met geld, tijd en middelen en ontplooit zelf projecten. Met haar steun wenst de stichting ondernemende en effectieve organisaties (verder) op te bouwen en mogelijk op te schalen. Het bestuur is actief betrokken en hecht waarde aan meewerken en kennisuitwisseling.

Beleidsplan

Beleidsplan

Stichting Health Yetu Foundation ondersteunt organisaties en zelf activiteiten en zet daarvoor geld, tijd en middelen in. Het bestuur is actief betrokken bij de activiteiten die ondersteund worden en legt, naast financiële steun, de nadruk op participeren. Het bestuur wenst zelf een actieve bijdrage te leveren in de projecten en/of organisaties die ondersteund worden. Derden worden geactiveerd om mee te doen via schenkingen en inzet expertise. De financiële middelen komen voort uit privévermogen, ook zullen fondsen geworven worden en zal het bestuur een beroep doen op de vrijwillige inzet van hun netwerk. De bestuursleden zien samenwerking met ondernemende, professionele goede doelen en andere maatschappelijke partijen als een belangrijk onderdeel ter realisatie van de doelstelling.

Download beleidsplan
Beloningssysteem

Beloningssysteem

De inkomsten worden gegenereerd uit donaties en fondsenwerving. Er worden diverse vormen van fondsenwerving ingezet om inkomsten te genereren. Het bestuur heeft de wens om derden actief te betrekken als financier / donateur.

De stichting heeft geen winstoogmerk en houdt dus niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de activiteiten ten behoeve van het doel. De leden van het bestuur hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Aan de leden van het bestuur kan geen loon worden toegekend.

Het team

Wie zijn wij?

Adrienne

Adrienne is geboren in Parijs op 27 oktober 1970 en werkt als zelfstandig specialist ouderengeneeskunde vanuit haar eigen bedrijf "En-Santé". Vanuit die onderneming onderzoekt en behandelt ze ouderen op verwijzing van de huisarts. Daarnaast is ze kaderarts eerste lijn en SCEN-arts. Omdat haar passie bij systemisch werken ligt heeft ze zich daarin gespecialiseerd en geeft ze onderwijs en lezingen rondom dit thema. Ze maakt ook deel uit van de maatschap Medeso. Medeso is een medisch expertisecentrum dat gespecialiseerd is in wilsbekwaamheidsverklaringen in de ouderengeneeskunde.

Al op jonge leeftijd wist ze 2 dingen zeker. Ze wilde moeder en dokter in Afrika worden. Afrika heeft even moeten wachten, maar sinds 2018 is ze daar werkzaam als vrijwilliger en betrokken bij meerdere projecten rondom medische zorg voor kwetsbare mensen in Oostelijk Afrika.

Doeke

Doeke is geboren op 12 juni 1968 in (Wonji) Ethiopië. Het grootste deel van zijn jonge jeugd heeft hij met ouders en broer in het Midden Oosten; Irak en Oost Afrika; Ethiopië, Sudan en langste in Kenya gewoond. Vanaf 1981/82 is hij teruggekeerd naar Nederland voor middelbare school en onvoltooide studie aan de hoge school economische studies in Amsterdam. Begin jaren 90 is hij begonnen als zelfstandig ondernemer. Inmiddels is hij 25 jaar eigenaar van Hekstra Vastgoed; ontwikkeling en beheer van vastgoed.

Hij heeft grote affiniteit met Oost Afrika en is al lange tijd betrokken bij de problematiek van ‘ the human wildlife conflict’. Hij vindt het een uitdaging om op micro niveau voor mensen in zware omstandigheden een klein verschil maken, een positieve bijdrage te leveren aan het lot van anderen. Hulp bieden waar men kan; naar zijn idee de zin van het leven. Overige passies: sport, filosofie en werk.

Bastienne

Bastienne de Jonghe is geboren in Amsterdam op 24 juli 1998 en de dochter van Adrienne. Ze studeert geneeskunde in Amsterdam en is door haar moeder enthousiast geraakt over haar werkzaamheden in Afrika. Zelf heeft ze ook al langer het idee om een deel van haar studie in Afrika voort te zetten.

Als klein meisjes was ze al geïnteresseerd in wilde dieren en het leven van mensen in minder bevoorrechte gebieden in de wereld. Ze heeft met haar ouders veel gereisd naar alle uithoeken van de wereld en dook dan altijd in de plaatselijke cultuur.